Bünyesindeki çalışanlarının eğitim düzeyinin güvenlik sektörünün aradığı yetkinlikte, uyumlu, istikrarlı, motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, operasyona duyarlı, duygularını kontrol edebilen, enerjisi yüksek, güven yaratan, kendisini ve işini sürekli geliştiren, strese dayanıklı kişilerden oluşmasını sağlamaktır.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla seçme ve yerleştirme sürecinde İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi ile birlikte diğer ilgili bölümlerin (Operasyonel Güvenlik Birimi, Eğitim Bölümü, İşyeri Hekimliği vb.) entegre çalışması gerekmektedir.

Adayın kurum kültürüne, genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından; mesleki bilgisi ve deneyiminin değerlendirilmesi Operasyonel Güvenlik Birimi tarafından; temel ve ileri güvenlik bilgileri, oryantasyon ve Eğitim Bölümü tarafından, sağlık durumu ile ilgili inceleme ise İşyeri Hekimliği tarafından gerçekleştirilir.

Nitelikli eğitim geçmişi, Güçlü ve temiz sicil işe alımda ön şartımızdır.
Tüm adaylara eşit fırsat sunulur.
Yetkinlik Bazlı Seçme ve Yerleştirme aşamaları ölçme metodu ile yapılır.
Sonuç olarak;
Güvenlik sektöründe yetkin ve yeterli çalışanları Profiks Özel Güvenlik’e kazandırmak, geliştirmek ve korumak nihai hedefimizdir.