Hastane güvenliği oldukça önemlidir. Acil hastaların olması, yüksek sitresli durumlarda güvenliğin daha sıkı olması gerekmektedir. Doktorların işlerini engelleyecek durumlardan kaçınmak için güvenliğin önemi yüksektir. 

Hastane çalışanlarının güvenliği ( bekleyen hastaların yine stresli olmasından kaynaklanan çıkan tartışmaların kavgaya dönüşme veya direk şiddete başvurmasından kaynaklanan güvenlik kaygıları), hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması.
Çalışan ve hastaların dışarıdan gelebilecek her türlü soruna karşı sağlanan güvenlik Hırsız ve suçlu olabilecek potansiyeldeki kişilerin takip edilmesi.
Polikliniklerin sürekliliği yani hizmetlerine devam edebilmeleri için sağlanan güvenlikler
Hastane giriş çıkışlarının kontrol edilmesi.
Acil giriş-çıkış ve ambulans’a ait bölgelerinin güvenliğini sağlamak ve boşaltılıp geçişlerin kolaylaştırılması güvenlik önlemleri arasında yer almaktadır.